handheld Camera

eXpeditie Academy

Storytelling skills voor erfgoedprofessionals en content creators

Fonds Cultuurparticipatie.png
Logo CEL.png

Curriculum eXpeditie Academy

Als student van eXpeditie Academy leer je hoe je zelfstandig kwalitatieve online mediaproducties kunt maken op basis van gedegen research en kennis. In onze lessen focussen we op geschiedenis, archeologie en cultureel erfgoed.

Het eerste deel van het curriculum bestaat uit 4 modules: erfgoedkennis, narratieve vaardigheden, audiovisuele vaardigheden, en distributie & promotie. Hieronder is de inhoud van de modules verder uitgewerkt. De precieze invulling van het curriculum kan op basis van de wensen van de studenten nog worden aangepast. Hierover blijven we tijdens de looptijd van de opleiding met elkaar in gesprek. Elke module bestaat uit een combinatie van colleges, praktijklessen en excursies. Daarnaast worden je enkele praktijkopdrachten aangeboden om specifieke vaardigheden te oefenen. Reflectie op elkaars werk is ook een vast onderdeel.

In het tweede deel van de opleiding krijgen je de opdracht een eigen online story te produceren. Evenals tijdens de lessen heb je als student ook hier keuzevrijheid om je eigen productie inhoud te geven. Je mag zelf de thematiek, het genre, de vorm, de doelgroep en de distributiewijze kiezen. Uiteraard moet de thematiek wel betrekking hebben op geschiedenis, archeologie en erfgoed. Als randvoorwaarde geldt dat er digitaal erfgoed moet worden gebruikt in de productie. Studenten dienen in hun productie digitaal erfgoed te (her)interpreteren en te reflecteren op de wijze waarop digitaal erfgoed wordt ingezet en eventueel een nieuwe betekenis krijgt.

Als student krijg je zowel tijdens de modules als de eindopdracht de vrijheid om zelf de inhoud en leerdoelen mede vorm te geven, in samenspraak met het docententeam. Daarnaast heb je als student de vrijheid om je producties zo veel als mogelijk te laten aansluiten bij je eigen werkveld, zowel qua verhaalkeuze als het gebruik van archiefmateriaal.

Module 1: Erfgoedkennis

Binnen dit onderdeel van het curriculum zal aandacht worden besteed aan de volgende onderdelen:
•    Wat is (digitaal) erfgoed (zowel materieel als immaterieel)?
•    Hoe zit het erfgoedveld in elkaar? Waar wordt (digitaal) erfgoed bewaard, beheerd, ontsloten, gepresenteerd?
•    Research: hoe zoek je naar (digitaal) erfgoed?
•    Wat vertelt (digitaal) erfgoed je eigenlijk?
•    Hoe kun je (digitaal) erfgoed in zetten in een productie?
•    Een inleiding op de Limburgse geschiedenis

Lessen zullen deels fysiek in de eXpeditie Academy plaatsvinden, deels online, en deels tijdens excursies naar enkele (digitaal) erfgoed beherende organisaties.


Module 2: Audiovisuele vaardigheden

Binnen dit onderdeel van het curriculum zal aandacht worden besteed aan de volgende onderdelen:
•    Research: beeld en geluid
•    Digitalisering analoog archiefmateriaal
•    Scenario-ontwikkeling: storytelling middels (statisch) archiefmateriaal
•    Camera en licht
•    Regie en productie
•    Voice-overs en archiefmateriaal
•    Interviews en archiefmateriaal
•    Presentatievaardigheden
•    Montage en afwerking
•    Geluid en muziek


Module 3: Narratieve vaardigheden

Binnen dit onderdeel van het curriculum komen bovenstaande pijlers feitelijk bij elkaar. Hier wordt aandacht besteed aan de volgende onderdelen:
•    Wat zijn de kenmerken van een goed verhaal?
•    Wat zijn specifieke kenmerken van online storytelling?
•    Uit welke componenten bouw je een verhaal op?
•    Welke vorm geef je je verhaal (en waarom)?
•    Hoe presenteer je een verhaal?
•    (Her)interpretatie van digitaal erfgoed/archiefmateriaal
•    Juxtapositie archiefmateriaal en de nieuwe werkelijkheid

Module 4: Distributie & PR

Binnen dit onderdeel leren de studenten hoe zij hun producties kunnen distribueren & promoten. Hier wordt aandacht besteed aan de volgende onderdelen:
•    Welke distributieplatforms zijn er en welke zijn geschikt voor jouw productie?
•    Hoe kan een distributiemodel er uit zien?
•    Hoe zet je een online promotiecampagne op?
•    Hoe organiseer je een (online) première?
•    Hoe zorg je voor duurzame aandacht voor je producties?